Schrijf een testimonial

Ik gebruik altijd een foto bij een testimonial. Laat je me weten of ik jouw foto mag gebruiken? Anders gebruik ik een fictieve. Dank je wel!

Waarom ben je aan deze training begonnen ?
Wat mij aansprak in deze training is... (vul het grootste inzicht in wat je tijdens deze training gekregen hebt)
Door... (iets wat wij heel goed doen) hielp de spreker mij om (noem een specifiek of meetbaar resultaat wat veel voor jou betekend heeft)
Mogen wij jouw foto gebruiken voor deze testimonial (anders gebruiken we een fictieve) ? Zo ja, wil je die ons opsturen ?
>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .